Cogmed Werkgeheugen Training is een trainingsprogramma dat ontworpen is met als doel de concentratie te verbeteren. Bij 80% van de deelnemers heeft er na deze training een aanzienlijke verbetering plaats gevonden met betrekking tot de aandacht en concentratie. 

Voor wie?

De Cogmed training is gericht op kinderen, jeugdigen (en volwassenen) met een werkgeheugenprobleem. Problemen met het werkgeheugen komen vaak voor bij stoornissen als ADHD, leerproblemen, DCD, ASS en NAH. Vanuit Breinz wordt de Cogmed JM (4 - 7jaar) en Cogmed RM (7 - 17 jaar) aangeboden.

Werkwijze

Breinz biedt de Cogmed training die enkel gevolgd kan worden onder de deskundige begeleiding van een Cogmed coach. Na een gedegen screening traint het kind 5 weken lang, 5 dagen per week achter de computer. Elke dag moet het kind 8 oefeningen doen, die het werkgeheugen trainen. De Cogmed coach kan de gehele training volgen via het internet. Ouders worden bij de training betrokken als trainingshulp. Met de coach is er wekelijks contact, zodat het kind en de ouders optimaal worden begeleid.

Kosten

De kosten van de Cogmed-training zijn afhankelijk van een verwijzing en/of beschikking. 

Erkende training

De Cogmed Werkgeheugen Training is sinds april 2011 erkend door de Erkenningscommissie Interventies Deelcommissie jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie voor het niveau ‘theoretisch goed onderbouwd’. De Centrale Werkgroep Protocollaire Psychologische Behandelingen (Centrale Werkgroep PPB) van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie kreeg de opdracht Cogmed te toetsen. Deze toetsing viel positief uit. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie adviseert Cogmed toe te passen als protocolaire psychologische behandelvorm bij ADHD.

Heeft u vragen over de Cogmed Werkgeheugentraining, wilt u de specifiek kosten in uw geval voorgerekend krijgen of wilt u uw kind aanmelden, dan kunt u contact opnemen met Breinz.

 

Download hier meer informatie over Cogmed