Aanmelden

Breinz hecht veel waarde aan hoge kwaliteit van zorg voor kinderen, jeugdigen en hun ouders. Wij willen, ondanks het toenemend aantal zorgvragen, hiervoor garant blijven staan. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat er voldoende tijd en ruimte is voor de cliënten die bij ons in behandeling zijn en er geen wachttijd ontstaat tussen intake en daadwerkelijke start van de zorg.

Dit betekent dat we zorgvuldig omgaan met het inplannen van nieuwe aanmeldingen en periodiek bekijken of er voldoende ruimte is om deze in behandeling te nemen. Bij de actuele aanmeldinformatie kunt u lezen hoe veel weken wachttijd er op dit moment minimaal is. Op het moment dat deze wachttijd naar uw inschatting te lang is, adviseren wij elders te informeren en/of mogelijkheden tot overbrugging te bespreken met uw verwijzer. Ook kunt u op de website van Psyzorg  https://www.psyzorgzobrabant.nl/wachtlijst een overzicht vinden van psychologenpraktijken in de regio en hun actuele wachttijd. 

Een goede kwaliteit van zorg willen we vanuit Breinz tevens waarborgen door voorafgaande aan een aanmelding met elkaar telefonisch contact te hebben, om te bespreken of Breinz voor de vraag die er is passende zorg kan bieden. In het telefonisch spreekuur, elke maandag van 13.00 tot 14.00 uur, kunt u ons in ieder geval bereiken. U kunt ook op andere momenten bellen en de voicemail inspreken indien u teruggebeld wilt worden. Mochten we vanuit Breinz passende zorg kunnen bieden, kunt u het digitale aanmeldformulier invullen, waarna het intakegesprek zal worden gepland. Indien Breinz niet de best passende zorg kan bieden, zal er in het telefonisch contact meegedacht worden welke andere opties er mogelijk zijn. 

 

Actuele informatie, laatst bijgewerkt 13-03-2023

Op dit moment hebben we helaas een aanmeldstop voor zowel behandeling als diagnostiek. We betreuren dit, maar zoals u hierboven kunt lezen willen we goede kwaliteit van zorg bieden en kunnen we hier voor ons gevoel onvoldoende aan voldoen op het moment dat de wachttijd te lang wordt dan wel er te weinig ruimte is voor behandeling en onderzoek voor lopende cliënten.

Er kan dus geen aanmeldformulier worden ingevuld. Zodra er nieuwe ruimte ontstaat, zullen we dit direct communiceren op deze plek. 

 

Aanmeldformulier 

Het aanmeldformulier kan ingevuld worden, indien er na telefonisch contact met Breinz is overeen gekomen dat de vraag passend is bij Breinz. 

Graag alle velden volledig invullen; anders wordt het formulier niet verstuurd en krijgen wij dit niet binnen. Indien het formulier succesvol is verstuurd en ontvangen, krijgt u hiervan een bevestiging. 

Persoonsgegevens kind
Voornaam
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Identificatie kind
Burgerservicenummer (BSN)
Soort identiteitsdocumentNummer identiteitsdocument
Adres en telefoongegevens
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon privé/mobiel
E-mail
Persoonsgegevens ouders
Naam wettelijke vertegenwoordiger 1
Woonplaats wettelijke vertegenwoordiger 1
Naam wettelijke vertegenwoordiger 2
Woonplaats wettelijke vertegenwoordiger 2
Burgerlijke staat gezagsdragende ouders
Verwijsgegevens
  Wie heeft u naar de praktijk verwezen?
 
Arts
Woonplaats
Telefoon arts
Upload verwijsbrief
Naam verwijzer
Plaats
Overige aanmeldgegevens
  Wat is/zijn de aanmeldingsklacht(en)?
 
  Wat is de hulpvraag?
 
  Is er sprake van eerdere behandeling?
Zo ja, wilt u dan aangeven wanneer en waar?