Aanmelden

Breinz hecht veel waarde aan hoge kwaliteit van zorg voor kinderen, jeugdigen en hun ouders. Wij willen, ondanks het toenemend aantal zorgvragen, hiervoor garant blijven staan. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat er voldoende tijd en ruimte is voor de cliënten die bij ons in behandeling zijn en er geen wachttijd ontstaat tussen intake en daadwerkelijke start van de zorg.

Dit betekent dat we zorgvuldig omgaan met het inplannen van nieuwe aanmeldingen en periodiek bekijken of er voldoende ruimte is om deze in behandeling te nemen. Bij de actuele aanmeldinformatie kunt u lezen hoe veel weken wachttijd er op dit moment minimaal is. Op het moment dat deze wachttijd naar uw inschatting te lang is, adviseren wij elders te informeren en/of mogelijkheden tot overbrugging te bespreken met uw verwijzer. Op de website www.psyzorgzobrabant.nl kunt u een overzicht vinden van psychologenpraktijken in de regio en hun actuele wachttijd. 

Een goede kwaliteit van zorg willen we vanuit Breinz tevens waarborgen door voorafgaande aan een aanmelding met elkaar telefonisch contact te hebben, om te bespreken of Breinz voor de vraag die er is passende zorg kan bieden. In het telefonisch spreekuur, elke maandag van 13.00 tot 14.00 uur, kunt u in ieder geval ons hiervoor bereiken, maar u kunt ook op andere momenten bellen en de voicemail inspreken indien u teruggebeld wilt worden. Indien we vanuit Breinz passende zorg kunnen bieden, kunt u het digitale aanmeldformulier invullen, waarna het intakegesprek zal worden gepland. Indien Breinz niet de best passende zorg kan bieden, zal er in het telefonisch contact meegedacht worden welke andere opties er mogelijk zijn. 

 

Actuele informatie, laatst bijgewerkt  16-03-2020

In verband met de aangescherpte richtlijnen vanuit het RIVM rondom het Corona-virus geldt er bij Breinz zowel voor cliënten die wij reeds in behandeling hebben (zie document onder het kopje “contact”) als voor nieuwe aanmeldingen een aangepaste werkwijze, in ieder geval tot 06-04-2020.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst in ontvangst genomen, maar omdat op dit moment nog onduidelijk is wanneer we onze reguliere werkwijze weer kunnen hervatten, kunnen we nog geen duidelijkheid geven over de datum waarop nieuwe intakes kunnen plaatsvinden. Uiteraard kunt u, zodra wij hier wel duidelijkheid over hebben, zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor de intake van ons verwachten. Op de ingangsdatum van het nieuwe beleid (16-03-2020) was de wachttijd, na ontvangst van het aanmeldformulier en verwijzing van arts/gemeente, voor behandeling 10 weken en voor diagnostiek 12 weken; houdt u rekening met ten minste deze wachttijd voor de aanvang van de zorg. Evenals onder het reguliere beleid hebben we geen mogelijkheden om vragen met spoed in behandeling te nemen.

 

Aanmeldformulier

Het aanmeldformulier kan ingevuld worden, indien er na telefonisch contact met Breinz is overeen gekomen dat de vraag passend is bij Breinz. 

Graag alle velden volledig invullen; anders wordt het formulier niet verstuurd en krijgen wij dit niet binnen. Indien het formulier succesvol is verstuurd en ontvangen, krijgt u hiervan een bevestiging. 

Persoonsgegevens kind
Voornaam
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Identificatie kind
Burgerservicenummer (BSN)
Soort identiteitsdocumentNummer identiteitsdocument
Adres en telefoongegevens
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon privé/mobiel
E-mail
Persoonsgegevens ouders
Naam gezagsdragende vader
Woonplaats gezagsdragende vader
Naam gezagsdragende moeder
Woonplaats gezagsdragende moeder
Burgerlijke staat gezagsdragende ouders
Verwijsgegevens
  Wie heeft u naar de praktijk verwezen?
 
Arts
Woonplaats
Telefoon arts
Upload verwijsbrief
Naam verwijzer
Plaats
Overige aanmeldgegevens
  Wat is/zijn de aanmeldingsklacht(en)?
 
  Wat is de hulpvraag?
 
  Is er sprake van eerdere behandeling?
Zo ja, wilt u dan aangeven wanneer en waar?