De gemeenten zijn verantwoordelijk voor zowel de financiƫring als de inhoudelijke toewijzing van de jeugdzorg in alle facetten.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorg zoals deze door Breinz wordt geboden, is een toekenning door de gemeente noodzakelijk. Deze toekenning kan voorafgaand aan de aanmelding bij Breinz afgegeven worden door een medewerker van Centrum Jeugd en Gezin binnen uw gemeente. Daarnaast kan deze toekenning door Breinz na aanmelding aangevraagd worden op basis van een verwijzing van de huisarts/medicus. De verkregen beschikking is, naast de inhoud en aard van de problematiek, leidend voor de duur van de (vergoede) zorg. Bij de aanvraag van de vergoeding dient Breinz personalia van uw kind, naam van de huisarts en de code van het  gewenste hulpverleningstraject door te geven aan de gemeente. Er wordt zonder overleg geen inhoudelijke informatie over de zorg gedeeld. 

 

Breinz heeft contracten met de gemeenten Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel/deMierden, Valkenswaard,  Veldhoven, Eindhoven, Oirschot, Best, Cranedonck, Heeze-Leende.

Vanuit Breinz wordt rechtstreeks gedeclareerd bij de gemeenten waarmee contracten zijn afgesloten.
 

Particuliere zorg

Indien uw kind niet in aanmerking komt voor vergoede zorg (vanuit een niet-gecontracteerde gemeente of indien er geen toekenning is afgegeven) of u vanuit eigen overwegingen ervoor kiest om geen toekenning aan te vragen bij de gemeente, kunt u uw kind nog steeds bij Breinz aanmelden voor onderzoek en/of behandeling; u dient de factuur voor de psychologische zorg zelf te betalen. Tevens kan particuliere zorg ingezet worden in een vervolg op het vergoede zorgtraject, indien overeengekomen is dat er geen verdere aanspraak gemaakt kan worden op vergoeding vanuit de jeugdwet en ouders er zelf voor kiezen het traject desondanks verder voort te zetten bij Breinz. 

De kosten bedragen dan:

Consult (45 minuten): 100 euro
Telefonisch consult: 20 euro
Email consult: 20 euro
Huisbezoek: 125 euro 
 

Psychologische onderzoeken

Breinz maakt bij een vraag voor psychologisch onderzoek die u zelf moet betalen een offerte, zodat voor u inzichtelijk is wat het onderzoek u gaat kosten en u een weloverwogen beslissing kunt nemen.