Breinz, Psychologiepraktijk voor Kind  & Jeugd is een kleinschalige praktijk en biedt kortdurende psychologische zorg bij enkelvoudige problematiek, voor kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouders. Breinz kan geen zorg bieden indien er sprake is van een meer complexe, langdurige zorgvraag of wanneer er sprake is van crisisgevoelige problematiek.

Kortdurende zorg houdt in dat we een maximaal aantal (behandel)sessies kunnen bieden binnen de vergoedde zorg, afhankelijlk van het type zorgtraject. Voorafgaande aan de aanmelding van uw kind zullen we in een telefonisch contact samen met u beoordelen of Breinz de juiste zorg kan bieden voor uw kind, waarbij we zullen bespreken of de aanmeldklacht en hulpvraag past bij het hulpverleningsaanbod vanuit Breinz en het gemeentelijk beleid ten aanzien van de jeugdzorg.

 

Voor verwijzers is goed te weten dat we de volgende productcodes kunnen bieden:

45J20: Jeugdhulp ambulant regulier middel (2 maanden zorg)

45J21: Jeugdhulp ambulant regulier zwaar (3 maanden zorg)

45J14: Diagnostiek 

En dit voor de gemeenten: Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel-de Mierden, Valkenswaard.

Voor Veldhoven gelden respectievelijk de codes 45J02, 45J03, 45J14.

In vertaling naar de praktijk, betekent dat wanneer er sprake is van enkelvoudige psychische klachten binnen een redelijk draagkrachtig systeem er gedacht kan worden aan Breinz. Wanneer er sprake is van meervoudige, complexe problematiek, al dan niet in combinatie met kwetsbaarheid in het systeem, waarvoor langdurende behandeling ge├»ndiceerd is, is verwijzing naar tweedelijnszorg meer passend. Breinz is tevens geen passende doorverwijspartner in het geval van crisisgevoelige problematiek. 

In onze vise op zorg voor kinderen en jeugdigen vinden we kleinschaligheid en persoonlijke aandacht belangrijke kernwaarden, met laagdrempelige toegang tot zorg, dichtbij huis, doen wat nodig is (zodat kinderen en jongeren niet langer dan nodig in behandeling zijn), korte lijnen en expliciete aandacht voor samenwerking met ouders, verwijzers en andere behandelaren. Met deze kernwaarden in onze visie en de keuzes voor de producten en gemeenten willen we vasthouden aan de kracht van onze praktijk en vanuit passie, expertise en energieke toewijding werken.