Breinz, Psychologiepraktijk voor Kind  & Jeugd is een kleinschalige praktijk en biedt kortdurende psychologische zorg bij enkelvoudige problematiek, voor kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouders. Breinz kan geen zorg bieden indien er sprake is van een meer complexe, langdurige zorgvraag of wanneer er sprake is van crisisgevoelige problematiek.

Kortdurende zorg houdt in dat we een maximaal aantal (behandel)sessies kunnen bieden binnen de vergoede zorg. Voorafgaande aan de aanmelding zullen we in een telefonisch contact samen met u bekijken of Breinz de juiste zorg kan bieden en of de hulpvraag past bij het hulpverleningsaanbod vanuit Breinz en het gemeentelijk beleid ten aanzien van de jeugdzorg.

 

Voor verwijzers is goed te weten dat we de volgende productcodes kunnen bieden:

Gemeenten: Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel-de Mierden, Valkenswaard, Eindhoven, Oirschot, Best, Cranendonck, Heeze-Leende (Samen voor Jeugd):

45ARG: Jeugdhulp ambulant regulier GGZ, max. 12 uur in een doorlooptijd van 6 maanden
45DIA: Diagnostiek, max. 20 uur

Gemeente Veldhoven (Een tien voor Jeugd):

45A73: Jeugdhulp ambulant regulier individueel, maximaal 21 uur in een doorlooptijd van 6 maanden
45J14: Diagnostiek, max. 20 uur

 

In onze visie op zorg voor kinderen en jeugdigen vinden we kleinschaligheid en persoonlijke aandacht belangrijke kernwaarden, met laagdrempelige toegang tot zorg, dichtbij huis, doen wat nodig is (zodat kinderen en jongeren en het systeem niet langer dan nodig in behandeling zijn), korte lijnen en expliciete aandacht voor samenwerking met ouders, verwijzers en andere behandelaren. Met deze kernwaarden in onze visie en de keuzes voor de producten willen we vasthouden aan de kracht van onze praktijk en vanuit expertise en energieke toewijding werken.