Breinz Psychologiepraktijk Kind & Jeugd is een kleinschalige praktijk en biedt hulp aan kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouders.

Breinz is opgericht vanuit de passie voor en expertise op het gebied van kinder- en jeugdpsychologie. Het kind staat centraal en als kinder- en jeugdpsychologen vinden wij het belangrijk dat het kind zich bij ons op zijn/haar gemak voelt en zich prettig voelt bij de behandeling. Ouders zien we als belangrijke mede-behandelaren en zij worden, afhankelijk van de leeftijd van het kind, nauw betrokken bij het traject om zo in samenwerking te komen tot beantwoording van de hulpvraag. We werken graag praktisch en oplossingsgericht, maar wel altijd op basis van een gedegen analyse en wetenschappelijk verantwoorde inzichten. We werken hierbij graag vanuit de sterke kanten en mogelijkheden van het kind en diens ouders.

 
Team Breinz

 

Mieke Slenders

Ervaring 

Sinds 1999 ben ik werkzaam als Kinder- en Jeugdpsycholoog en heb ik in meerdere werkvelden gewerkt, namelijk kinder- en jeugdpsychiatrie, gehandicaptenzorg (meervoudig gehandicapte kinderen), SGLVG-sector (Sterk Gedragsgestoorden Licht Verstandelijk Gehandicapten), eerstelijnszorg, ziekenhuis. Naast het uitvoerend werk als K&J-psycholoog binnen de praktijk, geef ik les aan GZ-psychologen in opleiding op de RINO-opleiding, ben ik verbonden als docent aan de Radbouduniversiteit Nijmegen (opleiding Orthopedagogiek) en geef ik werkbegeleiding/supervisie aan psychologen/orthopedagogen en POH-GGZ-jeugd. Met de registratie tot supervisor K&J NIP ben ik ook bevoegd supervisie te geven in het kader van een SKJ-opleidingstraject. 

Opleidingen

Ik ben BIG geregistreerd GZ-psycholoog (specialisatie Kind en Jeugd) en tevens geregistreerd Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Als basis-psychologie-opleiding heb ik Ontwikkelings, Onderwijs en Cultuurpsychologie, specialisatie Kinder- en Jeugdpsychologie gedaan. De afgelopen jaren heb ik diverse aanvullende opleidingen gedaan zoals opleiding tot Cogmed-coach en EMDR-opleiding. Sinds 01-01-2020 ben ik geregistreerd als supervisor K&J NIP.

Registraties

BIG-registratie: 39059660825, per 16-04-2003

NIP-kwalificatie per 02-01-2008 , Registerpsycholoog NIP/Kind&Jeugd

NIP supervisor Kinder- en Jeugdpsycholoog, per 01-01-2020

EMDR-therapeut i.o Practioner

Cogmed-coach

AGB-code hulpverlener: 94-004150

KIWA-gecertificeerd, Keurmerk Zorg Registratie, niveau 7 BIG, registratienummer 22803

 

Debby Wijnings

Ervaring

Ik ben sinds 2009 als orthopedagoog en vanaf september 2014 als GZ-psycholoog werkzaam in het werkveld van de kinder- en jeugdpsychologie. Hierbij heb ik zowel ervaring binnen de generalistische kortdurende zorg, als de langdurige specialistische/psychiatrische zorg. Ik heb ervaring met het werken met kinderen en jongeren met verschillende intelligentieniveaus en heb veel ervaring met diagnostiek, individuele behandelingen en groepstrainingen.

Opleidingen

Ik ben orthopedagoog en BIG geregistreerd GZ-psycholoog (specialisatie kind en jeugd). Als GZ-psycholoog ben ik aangesloten bij de NVGzP (Nederlandse Vereniging voor GZ-psychologen). Aanvullend heb ik de EMDR-opleiding gedaan.

Registraties

BIG-registratie: 79919142525, per 05-12-2014

AGB-code hulpverlener: 94061766

 

Hanneke Stokkermans

Ervaring

Afgelopen jaren heb ik binnen diverse werkvelden gewerkt. Na mijn afstuderen ben ik gaan werken in het ambulante werkveld, voornamelijk in gezinnen met kinderen en/of ouders met autisme. Daarna heb ik enkele jaren lesgegeven bij de Fontys, als docent orthopedagogiek bij de opleiding Pedagogiek. Vervolgens ben ik van 2016 tot en met 2019 als POH GGZ binnen de huisartsenzorg werkzaam geweest, zowel voor kinderen, jeugdigen als volwassenen. In 2019 ben ik gestart bij Breinz, waar ik nu met veel plezier aan het werk ben als orthopedagoog in zowel onderzoekstrajecten als behandelingen.

Opleidingen

In 2003 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog, met als specialiatie Kind en Gezin. Ik ben aangesloten bij de NVO (Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen). Ik heb daarnaast diverse aanvullende opleidingen gedaan zoals Video Interactie Begeleiding en Oplossingsgericht werken. Momenteel ben ik in opleiding tot orthopedagoog-generalist, een BIG-geregistreerde opleiding.

Registratie

SKJ-registratie: 120010778