Breinz Psychologiepraktijk Kind & Jeugd is een kleinschalige praktijk en biedt hulp aan kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouders.

Na tien jaar Breinz voelt het goed om de balans op te maken en onze visie weer verder aan te scherpen en te delen. Zowel terugkijken als vooruitkijkend zien we het als onze taak om in te zetten op duurzaamheid van zorg; dit doen wij door zowel analytisch als systemisch te kijken naar de hulpvragen die ons voorgelegd worden. Onze ervaringen hebben gemaakt dat we nog sterker zijn gaan beseffen dat gedrag van kinderen en jongeren niet op zichzelf staat. Mensen zijn onderdeel van een systeem en beïnvloeden - in wisselwerking – elkaar met gedachten, gevoelens en gedrag. Dit geldt voornamelijk voor gezins- en familieleden, leeftijdsgenoten en andere belangrijke naasten, maar ook vanuit de schoolse omgeving, cultuur, religie, normen/waarden, enzovoorts. Al deze interacties zijn van invloed op de ontwikkeling van kinderen en verdienen in onze ogen daarom een plek binnen zowel behandeling als diagnostiek. Wij kijken daarom ook graag breed naar het kind, met zijn/haar kenmerken en het systeem er omheen. Door systemisch te kijken naar interacties en patronen, kan er vanuit onderling begrip gekeken worden naar de problematiek en deze vanuit de kern aangepakt worden. We kiezen vervolgens met elkaar zorgvuldig de interventies, die duurzaam en bestendig zijn en ten goede komen aan de ontwikkeling van het kind/de jongere.

 
Team Breinz

 

 

Mieke Slenders

Na vele jaren in verschillende organisaties en met verschillende doelgroepen te hebben gewerkt, ontstond het idee om een eigen praktijk op te richten. Een praktijk waarin betrokkenheid, laagdrempelige zorg en het zien van de persoon (het kind/de ouder) achter het probleem/de klacht centraal staat. In de tien jaar dat Breinz nu bestaat, zijn we steeds meer gegroeid, zowel in kwantiteit als in kwaliteit. Ik heb me de laatste jaren gespecialiseerd in traumabehandeling en recentelijk in de Buitenpsychologie en ACT. Deze richtingen vertegenwoordigen voor mij, weliswaar op verschillende manieren, het zien van een kind/jongere/ouder als een persoon met kwaliteiten en oplossingsvaardigheden. Deze kunnen beter aangeboord worden als ‘verstoringen’ opgeruimd zijn en hij/zij actief geholpen wordt om gebruik te maken van dat wat van nature al in hem/haar zit.

Vanuit de praktijk ben ik tevens gericht op lesgeven en superviseren, om bij te dragen aan het opleiden van jongere collega’s en andere professionals. Hierbij draag ik ook graag de visie uit om naar de persoon achter de professional te kijken.

Ervaring 

Sinds 1999 ben ik werkzaam als Kinder- en Jeugdpsycholoog en heb ik in meerdere werkvelden gewerkt, namelijk kinder- en jeugdpsychiatrie, gehandicaptenzorg (meervoudig gehandicapte kinderen), SGLVG-sector (Sterk Gedragsgestoorden Licht Verstandelijk Gehandicapten), eerstelijnszorg, ziekenhuis. Naast het uitvoerend werk als K&J-psycholoog binnen de praktijk, ben ik verbonden als docent aan de Radbouduniversiteit Nijmegen (opleiding Orthopedagogiek) en geef ik werkbegeleiding/supervisie aan psychologen/orthopedagogen en POH-GGZ-jeugd. Met de registratie tot supervisor K&J NIP ben ik ook bevoegd supervisie te geven in het kader van een SKJ-opleidingstraject. 

Opleidingen 

Ik ben BIG geregistreerd GZ-psycholoog (specialisatie Kind en Jeugd) en tevens geregistreerd Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Als basis-psychologie-opleiding heb ik Ontwikkelings, Onderwijs en Cultuurpsychologie, specialisatie Kinder- en Jeugdpsychologie gedaan. De afgelopen jaren heb ik diverse aanvullende opleidingen gedaan zoals oplossinggerichte therapie, EMDR-opleiding, Buitenpsychologie, ACT. Sinds 01-01-2020 ben ik geregistreerd als supervisor K&J NIP.

Registraties

BIG-registratie: 39059660825, per 16-04-2003

NIP-kwalificatie per 02-01-2008 , Registerpsycholoog NIP/Kind&Jeugd

NIP supervisor Kinder- en Jeugdpsycholoog, per 01-01-2020

EMDR Practitioner, per 25-04-2022

AGB-code hulpverlener: 94-004150

KIWA-gecertificeerd, Keurmerk Zorg Registratie, niveau 7 BIG, registratienummer 22803

NIP certificaat Kwaliteitsvisitatie, 08-06-2022 (Praktjikvoering voldoet aan professionele standaard psychologen)

Kwaliteitsstatuut, goedgekeurd 23-11-2022

 

Hanneke Stokkermans

Al vanaf mijn specialisatierichting Kind en Gezin ben ik geïnteresseerd in het gedrag van kinderen in relatie tot het gezin waar zij in opgroeien. Ik vind het iedere keer weer bijzonder om een kind en zijn of haar ouders te leren kennen en te horen wat hun verhaal is. Iedereen heeft namelijk een eigen verhaal en dit vormt mede iemands identiteit. Ook kunnen de problemen die ervaren worden geplaatst worden binnen de context van iemands levensverhaal en zo kan het bijdragen aan vermindering van klachten. Door nu onderdeel te worden van de maatschap hoop ik deze systemische visie nog wat sterker uit te kunnen gaan dragen en mee te nemen in de behandeling van de kinderen en jongeren die wij zien.

Ervaring

Afgelopen jaren heb ik binnen diverse werkvelden gewerkt. Na mijn afstuderen ben ik gaan werken in het ambulante werkveld, voornamelijk in gezinnen met kinderen en/of ouders met autisme. Daarna heb ik enkele jaren lesgegeven bij de Fontys, als docent orthopedagogiek bij de opleiding Pedagogiek. Vervolgens ben ik van 2016 tot en met 2019 als POH GGZ binnen de huisartsenzorg werkzaam geweest, zowel voor kinderen, jeugdigen als volwassenen. In 2019 ben ik gestart bij Breinz, waar ik nu met veel plezier aan het werk ben als orthopedagoog-generalist in zowel onderzoekstrajecten als behandelingen.

Opleidingen 

In 2003 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog, met als specialiatie Kind en Gezin. Ik ben aangesloten bij de NVO (Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen). Ik heb daarnaast diverse aanvullende opleidingen gedaan zoals Video Interactie Begeleiding en Oplossingsgericht werken. Per september 2022 heb ik de opleiding tot orthopedagoog-generalist afgerond en ben ik BIG-geregistreerd. In dit traject heb ik tevens de basis- en verdiepingscursus Systeemtherapie afgerond; deze specialisatie vervolg ik graag middels het traject Systeemtherapeut i,o.

Registratie

BIG-registratie: 69931780031, per 01-09-2022

AGB-code hulpverlener: 94112469

SKJ-registratie: 120010778

 

Debby Wijnings

Vanaf 2015 tot oktober 2022 ben ik als GZ-psycholoog kind en jeugd en mede-praktijkeigenaar werkzaam geweest bij Breinz. Samen met Mieke en later ook met Hanneke erbij, heb ik in deze periode met passie en betrokkenheid Breinz vormgegeven. Het neerzetten van een kleinschalige praktijk, waarbij persoonlijke betrokkenheid en laagdrempeligheid centraal staan en out-of-the-box gedacht kan worden, heeft mij veel voldoening en werkplezier gegeven.

Al langer koesterde ik de wens om naast mijn werk als psycholoog ook in de buitenlucht en met mijn handen te werken. Daarom heb ik in de zomer van 2022 besloten om tijd en ruimte te maken hiervoor; ik ben gestart met het werken op een gastronomische kringloopboerderij. Vanaf oktober heb ik om deze reden mijn aandeel in de praktijk met dankbaarheid en vertrouwen overgedragen aan Hanneke. Ik blijf wel nog werkzaam bij Breinz als GZ-psycholoog en hoop dat wat de natuur, het buiten zijn en de fysieke activiteit brengt ook mee te kunnen nemen in mijn werk en visie als psycholoog.

Ervaring

Ik ben sinds 2009 als orthopedagoog en vanaf september 2014 als GZ-psycholoog werkzaam in het werkveld van de kinder- en jeugdpsychologie. Hierbij heb ik zowel ervaring binnen de generalistische kortdurende zorg, als de langdurige specialistische/psychiatrische zorg. Ik heb ervaring met het werken met kinderen en jongeren met verschillende intelligentieniveaus en heb veel ervaring met diagnostiek, individuele behandelingen en groepstrainingen.

Opleidingen 

Ik ben orthopedagoog en BIG geregistreerd GZ-psycholoog (specialisatie kind en jeugd). Als GZ-psycholoog ben ik aangesloten bij de NVGzP (Nederlandse Vereniging voor GZ-psychologen). Aanvullend heb ik de EMDR-opleiding gedaan.

Registraties

BIG-registratie: 79919142525, per 05-12-2014

AGB-code hulpverlener: 94061766

 

Marieke Rous

Sinds september 2023 werk ik als GZ-psycholoog bij Breinz.
Ik vind het heel fijn om in een kleinschalige praktijk te werken, samen met een team van betrokken collega’s.
Soms is het voor kinderen en ouders een hele stap om hulpverlening in te schakelen bij psychische problemen. Ik vind het moedig als deze stap wordt gezet.
Het is boeiend om samen na te denken en in gesprek te gaan over wat er speelt. En vooral ook om te ontdekken waar sterke kanten van het kind en zijn omgeving liggen en hoe we deze kunnen inzetten bij de behandeling.
Naast mijn werkzaamheden bij Breinz geef ik les aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar ik studenten begeleid tijdens hun eindstage.
 

Ervaring 

Afgelopen jaren heb ik als orthopedagoog in het basisonderwijs gewerkt en als GZ-psycholoog binnen de specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Daarbij heb ik veel ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren en hun omgeving.
 

Opleidingen 

Ik ben BIG geregistreerd GZ-psychoog (specialisatie kind en jeugd). Daarnaast ben ik EMDR Europe practitioner en lid van de Vereniging EMDR Nederland.

Registraties

BIG-registratie: 79922587525, per 28-6-2017
EMDR practitioner per 23-9-2020
AGB-code hulpverlener: 94104782
KIWA-gecertificeerd, Keurmerk Zorg Registatie, niveau 7 BIG, registratienummer 

 

Manon Bos

Aan het eind van mijn middelbare schooltijd wist ik al dat ik iets met kinderen of jongeren wilde doen. Toen ik na een open dag eenmaal kennis had gemaakt met de studie Pedagogische Wetenschappen en het beroep ‘orthopedagoog’, voelde ik meteen dat dit bij me paste.

Ik haal veel plezier uit het werken met kinderen en hun omgeving (zoals ouders, broertjes/zusjes, leerkrachten etc.). Zeker wanneer er vragen zijn op het gebied van de ontwikkeling geeft het me veel voldoening om hierin betrokken te worden en mee te denken om samen ieders ontwikkeling te kunnen stimuleren. Het kleinschalige karakter van Breinz met oprechte aandacht voor het kind en diens omgeving spreekt me enorm aan. Met mijn positieve insteek en enthousiasme hoop ik veel kinderen en hun omgeving te kunnen ondersteunen bij de zaken waar ze tegenaan lopen of vragen die ze hebben.

Ervaring 

Naast de stages vanuit de opleiding (regulier onderwijs, speciaal onderwijs, een woongroep voor uithuisgeplaatste jongeren) heb ik ook veel ervaring met kinderen en jongeren opgedaan door vrijwilligerswerk. Allereerst heb ik een tijdje bij de Kindertelefoon gewerkt, waar ik mijn gespreksvaardigheden heb kunnen uitbreiden en mooie gesprekken met kinderen heb gevoerd over allerlei verschillende onderwerpen. Daarnaast ben ik al ruim 5 jaar vrijwilliger bij Stichting Heppie (onderdeel van Het Vergeten Kind), waar ik groepsleiding ben tijdens weekenden en vakantiekampen voor een kwetsbare doelgroep. Tot slot heb ik gedurende twee jaar als ambulant gezinsbegeleider gewerkt bij SOC Nederland (Specialistische Ondersteuningscentrale), waarin ik wekelijks gezinnen ondersteunde met kinderen met hechtingsproblematiek, AD(H)D, autisme en angstproblematiek.

Naast mijn werk bij Breinz geef ik les op de Radboud Universiteit bij de opleidingen Pedagogische Wetenschappen en bij Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO). Hier geef ik werkgroepen over beroepsvaardigheden en mag ik studenten laten kennismaken met de methodiek IMRO Beweging-als-houvast, die mij erg aanspreekt en die ik in mijn werk als orthopedagoog veelvuldig inzet.

Opleidingen 

In juli 2023 heb ik de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen afgerond. Tijdens mijn opleiding heb ik kennis gemaakt met de methodiek IMRO Beweging-als-houvast, waar ik ook een extra cursus voor heb gevolgd. In december 2023 zal ik de basiscursus cognitieve gedragstherapie afronden.