Breinz biedt behandeling en diagnostiek aan kinderen, jongeren en hun ouders. Er wordt integratief gewerkt, door uit de verschillende behandelmethoden en therapierichtingen datgene te gebruiken wat helpend en passend is. De eigen kwaliteiten en de veerkracht van het kind en het systeem, alsook de hulpvragen en behoeften staan hierbij centraal.  

 

Behandeling

Er wordt integratief gewerkt, door uit de verschillende behandelmethoden en therapierichtingen datgene te gebruiken wat helpend en passend is. De eigen kwaliteiten en de veerkracht van het kind en het systeem, alsook de hulpvragen en behoeften staan hierbij centraal.
We zijn opgeleid om de volgende behandelmethoden in te zetten: 

EMDR-therapie
Cognitieve gedragstherapie
Oplossingsgerichte therapie
Systeembehandeling
ACT (Acceptance Commitment Therapie)
Buitenpsychologie
E-health

Zie voor een beschrijving van de verschillende behandelmethoden het bijbehorend tabblad. 

 

Diagnostiek

Wij bezien gedrag van kinderen en jongeren in een bredere context. Met het inzetten van psychologisch onderzoek proberen we meer zicht te krijgen op deze context en de ontstaans- en instandhoudende factoren. Het doel van diagnostiek is om vanuit de beeldvorming te komen tot handelingsgerichte adviezen voor het kind/de jongere, het gezin en eventueel school. We zien hierin het onderzoeksproces en het komen tot een gedegen beschrijvend beeld als doel. 
We hebben de mogelijkheid om de volgende onderzoeksmiddelen in te zetten:

  • Intelligentieonderzoek: onderzoek naar het cognitief niveau en profiel van functioneren.
  • Neuropsychologische screening: screening naar neuropsychologische aspecten en executief functioneren, zoals aandacht/concentratie, geheugen, mentale inhibitie en flexibiliteit.
  • Sociaal-emotioneel onderzoek: onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag.
  • Systeemanalyse: onderzoek naar  systeemkenmerken, interactiepatronen en gezinsgeschiedenis.
  • Eventueel aangevuld met observaties (thuis en school), vragenlijsten en registraties.