U kunt op eigen initiatief uw kind of uzelf als ouders aanmelden bij Breinz. Met een verwijzing van een medisch specialist (huisarts, kinderarts, psychiater, GGD-arts) en/of een beschikking vanuit de gemeente komt u in aanmerking voor vergoede zorg. 

 

Intake

Na aanmelding wordt een eerste intakegesprek gepland, doorgaans met ouders en kind gezamenlijk. Mochten er echter redenen zijn hier vanaf te wijken, kan dit overlegd worden. Zo kan het zijn dat u als ouders het prettig vindt om in een eerste gesprek uw verhaal te doen zonder het kind. Ook kan het zijn dat een jongere liever alleen een gesprek voert; anderen voelen zich beter op hun gemak als (een van de) ouders erbij is/zijn. In het intakegesprek wordt gevraagd naar de reden van aanmelding, de hulpvraag en achtergrondinformatie. Aan het einde van het intakegesprek wordt de hulpvraag bepaald en het behandelplan vastgesteld. Soms is er meer dan één gesprek nodig om tot een goed beeld van de problematiek, hulpvraag en passende behandeling te komen. Bij gezamenlijke overeenstemming over het vervolg, wordt een behandelplan opgesteld met de doelen waaraan gewerkt zal worden. Tevens wordt een behandelovereenkomst en toestemmingsverklaring ondertekend. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel het kind als ouders toestemming moeten geven voor de behandeling. Vanaf 16 jaar kan de jongere zichzelf aanmelden en ook zonder toestemming van ouders een behandeltraject ingaan.  

 

Behandeling

Behandelsessies duren doorgaans 45 minuten. De frequentie van de afspraken wisselt en wordt in onderlinge afstemming bepaald. In het traject vinden regelmatig evaluaties met de ouders en/of verwijzer plaats om de voortgang te bespreken en eventueel doelen bij te stellen.

 

Psychologisch onderzoek

Afhankelijk van de onderzoeksvraag wordt bepaald welk type onderzoek uitgevoerd zal worden en wordt het traject van start tot adviesgesprek gepland. 

 

Kwaliteitsstatuut

Breinz hecht veel waarde aan een goede kwaliteit van zorg en werkt daarom met een goedgekeurd Kwalititeitsstatuut door GGZ Kwalitieitsstatuut. Bekijk hier het goedgekeurde kwaliteitsstatuut. 

 

Vertrouwelijkheid

Alle contacten zijn vertrouwelijk, zowel met het kind als met de ouders. Bij kinderen tot 12 jaar wordt u als vanzelfsprekend nauw betrokken bij de behandeling. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat u als ouders nog steeds recht heeft op (algemene) informatie uit de behandeling. De betrokkenheid vanuit ouders wordt als belangrijk gezien, maar het kind heeft een medezeggenschap in welke informatie wordt doorgegeven. Ouders van jeugdigen vanaf 16 jaar kunnen enkel geïnformeerd worden met toestemming van het kind. Indien de behandelaar het van belang acht u als ouders te informeren en het kind hier anders over denkt, zal dit een belangrijk gespreksonderwerp zijn.

 

Privacy reglement

Breinz, psychologiepraktijk voor Kind & Jeugd hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Klik hier voor het privacy reglement, waarin we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Klachtenregeling en geschillenregeling

Breinz vindt een goede verstandhouding belangrijk, betracht een grote zorgvuldigheid van handelen en staat open voor feedback vanuit cliënten. Desalniettemin kan het zijn dat gedurende het traject er een klacht ontstaat of u ergens ontevreden over bent. Graag horen we dit persoonlijk, zodat gekeken kan worden naar een oplossing. Indien we er echter niet uitkomen, kunt u contact opnemen met onze beroepsverenigingen. Breinz vindt het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen en op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van kinder- en jeugdpsychologie. Daarom is de praktijk lid van twee verschillende beroepsverenigingen; het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor GZ-Psychologen (NVGzP). De klachtenregeling en geschillenregeling van mw. Slenders loopt via het NIP (www.psynip.nl) , van mw. Stokkermans via de NVO (www.nvo.nl) en van mw. Wijnings loopt via de NVGzP (www.nvgzp.nl). Allen worden vertegenwoordigd door p3nl (www.p3nl.nl).  Klik hier voor het Regelement Klachten- en geschillen, waarin nadere informatie te lezen is. 

Op www.p3nl.nl/klachtenregeling/cliënten staat informatie voor cliënten, inclusief de contactgegevens van de klachtenfunctionarissen en een link naar het klachtenformulier.