Hieronder een toelichting op de behandelmogelijkheden binnen Breinz.

 

EMDR (Eye Movement Desentisation Reprocessing)

Deze behandelmethode is een effectieve, kortdurende en goed onderzochte methode die ingezet wordt voor traumabehandeling. Tevens zetten we EMDR in als onderdeel in een behandeling en kunnen ook klachten als negatief zelfbeeld, onzekerheid na pestverleden en specifieke angsten met EMDR behandeld worden. Pré-verbaal trauma kunnen we behandelen via de Verhalenmethode en daarnaast zijn er specifieke EMDR-protocollen rondom woede/wrok/wraak en lichamelijke klachten. Mieke Slenders en Marieke Rous zijn opgeleid tot EMDR-Practioner en willen graag het gesprek aangaan waar trauma of life-events invloed hebben (gehad) op de ontwikkeling. De insteek is om ruimte te maken door de beladen ervaringen te doorwerken en hierna positieve ervaringen geïntegreerd kunnen worden en de verbinding versterkt kan worden.

 

CGT (Cognitieve Gedrags Therapie)

Cognitieve gedragstherapie is een verzamelnaam voor hulpvormen waarin kinderen en jongeren leren hoe ze beter kunnen omgaan met hun negatieve gedachten en gevoelens over zichzelf en hun omgeving. Door deze therapie leren ze hun stemming beter te beheersen en hun gedrag beter af te stemmen op wat ze willen bereiken. Vanuit de CGT is er veel materiaal voorhanden dat aansluit bij de belevingswereld van kinderen en jongeren. CGT geeft doorgaans goede resultaten bij de behandeling van o.a. angst, dwang, somberheid en een laag zelfbeeld. 

 

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van behandeling die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van het kind en het gezin. Samen met het kind en het systeem onderzoeken we welke vaardigheden er al aanwezig zijn om de problemen aan te pakken. Vervolgens worden op een concrete manier veranderingen zichtbaar gemaakt en verder uitgebreid.   

 

Systeembehandeling

Systeembehandeling wordt ook wel gezinsbehandeling genoemd. Belangrijkste kenmerk is dat  belangrijke naasten zoals ouders, broers/zussen, bredere familie of vrienden betrokken kunnen worden bij de therapie. Het doel is dat mensen elkaar beter gaan begrijpen, elkaar meer kunnen waarderen en samen kunnen zoeken naar oplossingen. Mocht ingezet worden op systeembehandeling, zal er gestart worden met een intake met het gehele gezin door Hanneke Stokkermans. Door samen kennis te maken kan er gekeken worden wat er speelt en wat ieders visie op het probleem is, om op basis daarvan behandeling in te zetten.

 

ACT (Acceptance Commitment Therapy)

ACT is een vorm van gedragstherapie die helpt om een bewust en waardevol leven te leiden. Het richt zich op het ontwikkelen van veerkracht, waardoor je beter met problemen om kunt gaan. Je werkt aan psychologische flexibiliteit, om om te kunnen te gaan met situaties, gedachtes en gevoelens, ook als deze moeilijk of pijnlijk zijn door deze te aanvaarden in plaats van tegen te vechten. Debby Wijnings werkt in deze methoden voor kinderen en jongeren veel met metaforen en technieken vanuit Mindfullness. 

 

Buitenpsychologie

Practice what you preach. We weten hoe belangrijk het is om in beweging te zijn voor het mentale welzijn. Letterlijk en figuurlijk. Hier vertellen we vaak over, in onze behandelkamers, zittend op een stoel. Als buitenpsychologen brengen we dit tijdens de sessie in praktijk en werken we al ervaringsgericht. Al bewegend komen onze hersenen in een andere stand van nadenken en oplossingen genereren. Tevens geeft het ruimte om problemen van een afstand te kunnen bezien en het vergemakkelijkt om datgene wat je hebt ervaren ook in je eigen omgeving toe te passen. Naast de therapiegesprekken waarin de combinatie van praten en bewegen effectief is, kunnen specifieke behandelmethoden ingezet worden waarbij de bewegingscomponent van toegevoegde waarde is, zoals EMDR in de natuur of oefeningen vanuit de CGT. Tevens kan specifiek vanuit het bewegen naar een doel toegewerkt worden, vanuit rennen, fietsen, wandelen of boksen.

 

E-health

We hebben toegang tot een ruime bibliotheek aan uitlegvideo’s en oefeningen, waarmee ouders en het kind thuis verder aan de slag kunnen gaan. We geloven in blended zorg, waarbij er een lage toegang is tot informatie en oefeningen en het werken aan de klachten niet alleen tijdens de therapiesessie gebeurt, maar juist vooral daarbuiten in de context waar het kind de belangrijkste tijd van zijn/haar ontwikkeling doorbrengt. Ook hebben we een eigen Breinz-bieb en een hele lijst met suggesties van interessante boeken en filmpjes om te lezen en te bekijken.