Breinz vindt samenwerking met verschillende hulpverleningspartners in de regio belangrijk.

Breinz is aangesloten bij Psyzorg, een samenwerkingsverband van psychologen in de regio Zuidoost-Brabant. Op de website (www.psyzorgzobrabant.nl) kunt u andere aangesloten psyologenpraktijken vinden met bijbehorende wachttijden, zodat u bij een te lange wachttijd bij Breinz kunt kijken of u elders eerder terecht kunt. 

Breinz is onderdeel van het multidisciplinair samenwerkingsverband binnen het gezondheidscentrum Dolium, waar Breinz gevestigd is. Dit betreft het kinderteam, waarin meerdere disciplines (o.a. kinderfysiotherapie, kinderergotherapie, logopedie, haptonomie) met elkaar samenwerken voor diagnostiek en behandeling rondom kinderen en jongeren. 

Breinz overlegt op casusniveau graag met alle betrokkenen rondom het kind c.q. de jongere. Te denken valt aan school, CJG+, huisarts, kinderarts, verwijzer en andere behandelaren.