Breinz vindt samenwerking met verschillende hulpverleningspartners in de regio belangrijk.

Breinz overlegt op casusniveau graag met alle betrokkenen rondom het kind c.q. de jongere. Te denken valt aan school, CJG+, huisarts, kinderarts, verwijzer en andere behandelaren.

Breinz is onderdeel van het multidisciplinair samenwerkingsverband binnen het gezondheidscentrum Dolium, waar Breinz gevestigd is. Dit betreft het Kinderteam, waarin meerdere disciplines (o.a. kinderfysiotherapie, kinderergotherapie, logopedie, haptonomie) met elkaar samenwerken voor screening, behandeling en diagnostiek rondom kinderen en jongeren.